Kontaktné údaje

 
Názov spoločnosti:L. S. O., s.r.o. Bardejov
Sídlo spoločnosti:Hájnická 187/89
962 31 Sliač
Konateľ spoločnosti:Ing. Peter Garaj, PhD.
Telefonický kontakt:+421918/511 595
E - mail:Peter Garaj
IČO:31732224